Home > repertoire > Praktijkgestuurd Leren: INscholen®

INscholen®
Praktijkgestuurd leren

INscholen® is de doorontwikkeling van Praktijkgestuurd Leren op de werkplek. Dit repertoire onderdeel van VeerKrachtGroep is ontwikkeld om bestuursbreed te werken aan versterking van complexe leraarvaardigheden. 

INscholen® is een praktijkgestuurde werkwijze, in de situatie en in de onderwijspraktijk. In alle lagen van de organisatie, bij alle scholen onder dat bestuur, wordt hierdoor het leren op ‘aan’ gezet. De gehele organisatie komt lerend in beweging en gaat leren op elkaars werkplek. Door leerbevorderende interventies wordt zowel van de bestuurders als ook de leidinggevenden, leraren, leerlingen (en ook van de ouders) de intrinsieke motivatie gesterkt.

INscholen® geeft een BOOST aan uw AMBITIE

De strategische koers en de doelstelling(en) van de bestuurders worden mede op deze wijze vertaald naar de praktijk en voorzien van passende procesinterventies. Zo ontstaat een andere, een nog meer lerende, cultuur in uw organisatie.

De aanpak INscholen® is gebaseerd op Praktijkgestuurd Leren dat samen met de klanten, in de scholen en in de werksituatie is doorontwikkeld. Passend bij de unieke situatie van elke school.
Uit ervaring en mede onderbouwd vanuit onderzoek blijkt dat leren door te doen de meest efficiënte manier van leren is.

INscholen® combineert leren door te doen, met leren door praten, door er taal aan te (leren) geven. En met leren door beschouwen, door met diepgang te analyseren en reflecteren. En zo theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Én diepgang in LEREN & WERKEN te realiseren!

INscholen® :
professionaliseren met impact

Het VeerKrachtGroep-format, de specifieke aanpak van professionaliseren in de onderwijspraktijk blijft uiteraard het fundament.

Deze wijze van INscholen® wordt door betrokkenen gezien als professionaliseren met impact. Met name omdat er samen wordt gewerkt aan doelgericht, plannend onderwijs en het versterken van de procesinterventies. En daarmee aan de versterking van de innovatie- en implementatiekracht. Op zo’n manier dat de vitale kern van de onderwijsprofessionals wordt geraakt. Door terplekke effectieve en leerbevorderende feedback (te leren) geven.

De toepassingsgebieden zijn in de praktijk doorontwikkeld.
Voorbeelden zijn:

Gedrag en pedagogisch klimaat

Opbrengstgericht passend onderwijs (didactisch, leren leren en sociaal gedrag)

Cultuur en communicatie

Kwaliteit van samenwerkend (coöperatief) leren en betekenisvol onderwijs

Complexe leraarvaardigheden: differentiatiekracht en versterking van de kwaliteit van de leerprocessen

Organisatie in de knel en deze weer op de rit krijgen

Kennismaken

In elk traject zet de begeleider van VeerKrachtGroep expliciete coach- vaardigheden in, waaronder beeldcoach-en didactisch coachvaardigheden. Coachvaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met het VeerKrachtGroep repertoire, en dus ook met INscholen®.

Door de praktijkgestuurde aanpak van INscholen® van VeerKrachtGroep zorgen we er samen voor dat we ‘ELKAAR kunnen optillen’, zoals een van onze klanten het zo treffend opmerkte.

> Op welke van de toepassingsgebieden ligt uw (ontwikkel)uitdaging?

> Wat is uw burning issue?

> Voor welk probleem wilt u in de praktijk een oplossing vinden?

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom en wij zien uit naar een eventuele persoonlijke kennismaking.

Download hier de PDF Praktijkgestuurd leren 'IN scholen'

Ter plekke feedback leren geven

Professionalisering kan niet zonder opschudden

Vanuit persoonlijke leervragen werken aan kwaliteitsverbetering

Het beste uit elkaar halen

Door het vinden van de echte leervraag van iedere professional ontdekt ieder wat hij werkelijk wil bereiken in deze organisatie, samen met collega’s. Door de specifieke opzet van het traject ontstaat betrokkenheid op elkaar en op de organisatiedoelstellingen. Het creëert leerflow in alle lagen van de organisatie. Deze werkt als een generator en brengt leraren en leidinggevenden daadwerkelijk in actie.

De betrokkenheid van de bestuurders draagt wezenlijk bij aan het optimaliseren van de organisatiedoelstellingen en de implementatie van het strategisch beleidsplan.

VeerKrachtGroep komt heel dichtbij en blijft dit doen, ook als het spannend is. VeerKrachtGroep maakt innoveren heel praktisch en met diepgang. Daar worden mensen blij van. Dit zorgt voor professionalisering met impact.

MAGgezien 5 - 'Praktijkgestuurd leren'

“Praktijkgestuurd leren is professionalisering op complexe (leraar-) vaardigheden voor alle professionals door meewerken IN de situatie.

Meer weten?
Vul dan hier het inschrijfformulier in en stuur het op

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp / vraag

  Omschrijving

  Naam school / organisatie

  Plaats school / organisatie

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  Vertrouwelijkheid gegevens

  Uw gegevens zullen enkel worden opgenomen om contact op te nemen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  Ik accepteer vertrouwelijke opslag van mijn gegevens.

  Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS