Home > repertoire > Rekendomein

Van methodegebruiker
naar didactisch arrangeur

 • Hoe word ik slimmer van mijn groep?
 • Hoe stem ik af op wat mijn groep nodig heeft om de doelen te bereiken?
 • Hoe kan ik theorie en praktijk sterker met elkaar verbinden?
 • Hoe ontwikkel ik mijn didactische vaardigheden binnen het rekenen-wiskunde domein?

Door samenhang te zien en vanuit die samenhang te werken.

Didactische vaardigheden versterken in het gehele rekendomein:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en Meetkunde
 • Verbanden

Om te kunnen werken vanuit…

… samenhang tussen de subdomeinen rekenen
… samenhang tussen de verschillende vakken

 • Is de leraar is benieuwd en wil de onderwijspraktijk beter leren begrijpen
 • Kijkt naar harde en zachte data en weet die met elkaar verbinden in een afgestemd onderwijsaanbod.
 • Heeft oog voor de groep, werkt doelgericht met de onderwijsbehoeften voor ogen, vanuit een duidelijk beeld van de gehele groep.
 • Maakt bewuste keuzes , werkt doelgericht vanuit verschillen in leerstijlen en leerbehoeften. En bouwt zo aan een afgestemd onderwijsaanbod, met daarin didactische accenten die passen bij de groep.
 • Weet waarop hij/zij uit is bij het rekenen:
  memoriseren en automatiseren, rekenstrategieën, en leren leren.

Dit alles vanuit consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen.

Belangrijke vragen binnen het rekendomein:

 • Welke plek heeft het automatiseren en memoriseren binnen het rekenonderwijs en is er inzicht in het belang van deze beide aspecten?
 • Ook als het gaat om grotere getallen en rekenonderwijs in de midden- en bovenbouw? Met naast het aanleren van strategieën ofwel : eenduidige ‘rekenweggetjes’.
 • Door in te gaan op de achterliggende theorie en actuele discussies over het rekenonderwijs leer je naar je methode kijken. En leer je zien wat je op welk moment in kunt zetten om je rekenonderwijs te versterken voor nu en voor later.

Van leiden naar begeleiden: metacognitie en leren leren

De begeleidende rol van de leraar tijdens instructie en verwerking wordt uitgediept. Met speciale aandacht voor modeling en scaffolding.

Bij het aanleren van nieuwe stof en gericht op hoe kinderen denken en doorredeneren als het antwoord er al is op de som. En wat dit nog behoeft.

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk; in de praktijk wel.

Meer weten?
Vul dan hier het inschrijfformulier in en stuur het op

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp / vraag

  Omschrijving

  Naam school / organisatie

  Plaats school / organisatie

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  Vertrouwelijkheid gegevens

  Uw gegevens zullen enkel worden opgenomen om contact op te nemen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  Ik accepteer vertrouwelijke opslag van mijn gegevens.

  Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS