Home > repertoire

VeerKrachtGroep repertoire
De ontwikkelvraag is leidend

De activiteiten die we inzetten zijn betekenisvol, activerend, afgestemd op de onderwijsbehoefte, opbrengstgericht en vanuit hoge verwachtingen.

VeerKrachtGroep laat zich leiden door de vraag en de gewenste impact.

Bekijk hieronder ons repertoire.

Praktijkgestuurd
leren

Professionalisering op complexe (leraar-) vaardigheden

Praktijkgestuurd leren is professionalisering op complexe (leraar-) vaardigheden voor alle professionals door meewerken IN de situatie. Op de werkvloer, met de handen uit de mouwen, tegelijkertijd werken, leren en coachen. Door een korte en zeer krachtige impuls (zes dagen in drie weken) zetten we het volledige systeem in beweging en maken we gezamenlijk een ontwikkelplan. Daarmee kan de school tenminste een half jaar doorwerken aan haar ontwikkeling.

Meer lezen

Kwaliteit en basisondersteuning
Goed onderwijs is de beste preventie.

De versterking van de kwaliteit van de basisondersteuning vormt een grote uitdaging voor alle betrokkenen. Het begrip basisondersteuning is niet vastgelegd in de wet. Wel ligt er de opdracht voor scholen en schoolbesturen om tot een continuüm van onderwijsondersteuning te komen. De basisondersteuning vormt hiervoor het fundament en bestaat uit vier elementen:

  1. Minimumnormen voor basiskwaliteit van het onderwijs
  2. Cyclisch planmatig werken
  3. Inrichting van de ondersteuningsstructuur
  4. Lichte curatieve en preventieve interventies
Meer lezen

Focus en Flow
Aandacht voor aandacht*

Leerlingen hebben steeds meer moeite met focus. Specifieker gezegd: met het herpakken van focus na het afdwalen van gedachten. Hierdoor ervaren zij minder flow tijdens leeractiviteiten. Tijd-vergeten bezig zijn, genieten van echte uitdagingen en het inzetten van je kwaliteiten, is dé oplossing voor het probleem van de 6jes-cultuur. Steeds meer scholen willen daarom de executieve functies (ef) van leerlingen versterken.

Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS