Home > repertoire > Didactische intervisie

Didactische vaardigheden
versterken in het taaldomein

 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Leesbevordering
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en –beschouwing

Vraaggestuurd werken aan complexe leraarvaardigheden tijdens intervisie. Samen met collega’s van andere scholen onderzoeken wat ertoe doet binnen taalonderwijs. De basis wordt gevormd door leerlijnen en het referentiekader taal. Praktijk en theorie worden verbonden.

Opbrengsten van Didactische Intervisie: Het versterken van de lesvoorbereiding en differentiatiekwaliteit. Didactische accenten vertalen in periode doelen, de onderwijsbehoeften van leerlingen werkelijk te pakken krijgen en een levend groepsplan kunnen maken. We werken in het schooljaar aan SBL competentie 3: vakinhoudelijk en didactisch competent.

Nieuwsbrief Didactische Intervisie

Didactische vaardigheden versterken in Begrijpend Lezen

Ervaringen delen met andere scholen / leraren en inhoudelijke input verwerven voor een sterk onderwijsaanbod Begrijpend lezen. Didactische intervisie Nieuwsbegrip geeft antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe differentieer ik in instructie?
 • Hoe differentieer ik in verwerking, passend bij de verschillen tussen leerlingen? Hoe differentieer ik in onderwijstijd?
 • Hoe realiseer ik effectieve leertijd?

Didactische vaardigheden
versterken in het rekendomein

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en Meetkunde
 • Verbanden

Vraaggestuurd werken aan complexe leraarvaardigheden tijdens intervisie. Samen met collega’s van andere scholen onderzoeken wat ertoe doet binnen rekenonderwijs. De basis wordt gevormd door leerlijnen en het referentiekader rekenen. Praktijk en theorie worden verbonden.

Opbrengsten van Didactische Intervisie: Het versterken van de lesvoorbereiding en differentiatiekwaliteit. Didactische accenten vertalen in periode doelen, de onderwijsbehoeften van leerlingen werkelijk te pakken krijgen en een levend groepsplan kunnen maken. We werken in het schooljaar aan SBL competentie 3: vakinhoudelijk en didactisch competent.

Didactische vaardigheden versterken in het Rekendomein

Ervaringen delen met andere scholen / leraren en inhoudelijke input verwerven voor een sterk onderwijsaanbod rekenen.

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden

“Het gaat over de kern van mijn vak, over mijn praktijk.

Meer weten?
Vul dan hier het inschrijfformulier in en stuur het op

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp / vraag

  Omschrijving

  Naam school / organisatie

  Plaats school / organisatie

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  Vertrouwelijkheid gegevens

  Uw gegevens zullen enkel worden opgenomen om contact op te nemen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  Ik accepteer vertrouwelijke opslag van mijn gegevens.

  Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS