Home > over ons > samen met

VeerKrachtGroep werkt samen met:
Sterker door verbinding

VeerKrachtGroep werkt samen met autonome partners met wie wij ons verbonden voelen. Hieronder een overzicht van de partners van VeerKrachtGroep:

Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)| Samenwerken op Verzorgen Masterclasses OPO met trainerschap vanuit VeerKrachtGroep
Goedwijs | Samenwerken op IN scholen en SLIMplan
Koelewijn consultancy | Samenwerken op Leiderschap , Organisatie-ontwikkeling en Passend Onderwijs
Bloom | Samenwerken op INscholen doelgroep SO en SBO en vertalen van strategie naar  gedrag en communicatie
Marjo van Gelderen | Samenwerken op Integrale oplossingen en Organisatie-opstellingen
Tuurlijk en V en F onderwijsconsult | Samenwerken op opleidingen beeldcoachen en didactisch coachen

SLO | Samenwerken op Formatief evalueren en diepgang en reflectie in de klas

PO raad | Samenwerken op Implementatie van beleidsontwikkelingen
Liesbeth Kok | Samenwerken op het Taaldomein, m.n. begrijpend lezen

TvW | Samenwerken op Didactische intervisie Taaldomein en Rekendomein

Denk en Groei | Samenwerken op sociaal emotionele ontwikkeling en partnerschap van kinderen

Gedrag in uitvoering | Samenwerken op preventief werken  en leren omgaan met moeilijk gedrag
Toetstheater | Samenwerken op Simultane dramaturgie: het publiek regisseert oplossingen voor vraagstukken

Ondersteunende partners

Samenwerking op gebied van ICT en netwerkbeheer.
Management ondersteuning
Vijverlei
Buro Bij & Hooghtij

Verbinding door samenwerking

Met bezieling aan je opdracht, in je vak gaan staan en daar voortdurend toe uitgedaagd worden. Om dit te kunnen blijven doen heeft ieder mens VeerKracht en inspiratie nodig.

Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS