Home > over ons

Over VeerKrachtGroep
“Klein handelen
vanuit groot denken.”

Wij zijn een netwerkorganisatie van samenwerkende en ondernemende onderwijsprofessionals en coaches. Marja van Duin en Kim Kneepkens staan voor de essentie van het gedachtengoed en repertoire van VeerKrachtGroep en dragen dit samen met de anderen uit. Dit doen we begeleidend, scholend, ondersteunend, inspirerend en gezamenlijk onderzoekend. Samen vertalen we onderwijsinhoudelijke achtergronden en kennis naar de werksituatie en geven we dat in de praktijk vorm. Dat doen we op locatie, in uw organisatie en bij voorkeur integraal. Met oog voor schoolspecifieke thema’s.

Hier zijn wij bijzonder in

 • Coachend innoveren
 • Werken vanuit VeerKrachtGroep-repertoire
 • Werken in duo’s: de kracht van VeerKrachtGroep benutten
 • Taal geven aan kwaliteit
 • Van Zorg- naar Onderwijsdenken
 • Oplossingsgericht verbinden van theorie, praktijk en coaching
 • Werkelijk implementeren door samen te ontwerpen

Hier staan wij voor

 • Wendbaar werken vanuit levende doelen
 • Betrouwbaar afspraak is afspraak
 • Maatwerk als basishouding geen traject is hetzelfde
 • Benaderbaar en bereikbaar, ook als het moeilijk is
 • Veilig, respectvol leiden vanuit contact en je gewaardeerd voelen
 • Vanuit integraliteit toekomstbestendig: 1-4 jaar en 10 jaar
 • Zichtbaar resultaat ‘shiny eyes’

We vragen ons bij alles af:
Is het leerbevorderend?

 • Betekenisvol
 • Activerend
 • Afgestemd op onderwijsbehoeften
 • Opbrengstgericht
 • Vanuit hoge verwachtingen

Zo werken wij:
Ons stuurwiel

Onze kernwaarden

INTACT

Hogere opbrengsten halen door met minder tijd en middelen meer te doen. Met meer kwaliteit en effectiviteit. Dat kan door ‘het gewone’ buitengewoon goed te leren doen. VeerKrachtGroep werkt vanuit dat wat al aanwezig is. Leidinggevenden en leraren leren op te merken wat intact is en daaraan taal te geven. Om van daaruit steeds bewuster het aanwezige potentieel van alle leerlingen beter te benutten, op ieder niveau, in ieder leerjaar.

IMPLEMENTEREN

Veerkrachtgroep werkt met opdrachtgevers aan de kanteling van Zorgdenken naar Onderwijs-denken en Onderwijs-handelen. Theorie en concepten worden in essentie aangeboden zodat er door de leraren snel praktijk van gemaakt kan worden. Het gaat om het begrijpen van wat nodig is om te doen. Het gaat nadrukkelijk ook om het leren toepassen daarvan. Zo kan er systematisch gewerkt worden aan het maximaliseren van leerprestaties. De kernvraag is steeds: ‘Is het leerbevorderend?’

(SOCIALE) INNOVATIE

De centrale focus bij alle activiteiten is: hoe wordt de school in alle geledingen er zelf sterker van? Ontstaat er groei en ontwikkeling op alle niveaus en een beter resultaat op leerlingniveau?

VeerKrachtGroep is in de basis altijd gericht op het leerproces van de leidinggevenden. Op hoe zij gezamenlijk de leraren hun pedagogische en didactische vaardigheden flexibeler laten inzetten en zo invulling geven aan de veranderende rol van de leraar. Dat vraagt om een professionele communicatie vanuit nabijheid en werkelijk in contact zijn met de ander tijdens het ‘gewone’ dagelijkse werk.

INTEGRAAL WERKEN

VeerKrachtGroep werkt tegelijkertijd op macro, meso en micro niveau. Er wordt aangesloten bij al lopende leerprocessen en innovaties in de school en bovenschools. Opbrengstgericht werken, HandelingsGericht Werken en de 1-Zorgroute worden tot praktijk gemaakt in een Lerende Organisatie. Het gaat om het voorbereiden van concrete oplossingen voor morgen die ook haalbaar zijn in de praktijk van alledag, met name gericht op de kernvakken.

INSPANNING

Uitgaande van de schoolspecifieke situatie werkt VeerKrachtGroep met opdrachtgevers aan kwalitatief goed onderwijs met betekenisvolle opbrengsten. De maatschappelijke opdracht om het beste uit ieder kind te halen wordt door VeerKrachtGroep gevoeld als een intrinsieke motivatie om voortdurend uit te zijn op excelleren. Zien en vieren van dat wat goed gaat om vandaar uit te blijven implementeren en innoveren.

Leraren leren concreet hoe meer recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.  Zowel matchend als stretchend.

VeerKrachtGroep is creatief in het kantelen van de schoolcultuur naar een lerende cultuur, gericht op samen onderzoeken, samen ontwerpen en samen in actie komen. Ontmoetingen worden actief gemaakt voor en door alle deelnemers, er is ruimte voor verkenning, onderzoek en hypotheses uitproberen. Iedereen raakt betrokken bij het vinden van oplossingen. Een goed proces leidt tot goede producten.

IN DE SITUATIE

 • Iedere context bepaalt mede het effect van ieders inspanningen en acties. VeerKrachtGroep coacht, begeleidt, ondersteunt, onderzoekt, schoolt en werkt met jou IN jouw situatie, IN jouw context.
 • Samen, tijdens het werk, reflecteren we terwijl we in actie zijn en zijn we voortdurend gericht op jouw kwalitatieve doelen.
 • Wendbaar en flexibel stemmen we af, bepalen we samen welke acties nodig zijn. Zo geven we vorm aan de processen IN jouw situatie, samen, zodat je vervolgens vanuit kracht kunt leren en doelgericht kunt sturen.

INSPIRATIE

 • Met bezieling aan je opdracht, je vak gaan staan en daar voortdurend toe uitgedaagd worden.
 • Om dit te kunnen blijven doen heeft ieder mens veerkracht en inspiratie nodig. VeerKrachtGroep is erop uit op je blij, betrokken en bezield je dagelijkse bezigheden te laten uitvoeren. En hierbij flow te leren ervaren, zodat je schijnbaar moeiteloos maximaal mogelijkheden kunt scheppen voor alle betrokkenen.
 • Hierop zijn echte interesse, shiny eyes en kwaliteit van aandacht essentiële ingrediënten.

Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS