Home > wiezijnwij > Marja van Duin

Marja van Duin

Integraal, daadkrachtig en systeemgericht werkend met alle betrokkenen binnen de organisatie. Alert coachend op de werkplek, vanuit verschillende invalshoeken. Altijd gericht op de processen als ook op betekenisvolle resultaten. Met oog voor het kleine en hetgeen overdekt is geraakt. Ondernemerschap, leiderschap, strategische beleidsvorming, professionele communicatie, reflectie en verbinden, opbrengstgericht. Ik kan theoretische concepten praktisch maken en durf op een verfrissende wijze te raken aan hetgeen er diep in jou leeft.

“Marja is een warme, open persoonlijkheid, die vanuit echte liefde en interesse in het vak mensen ‘verder’brengt in hun ontwikkeling door een positieve input en analytische blik.”

Sylvia van Leeuwaarden
Leraar Andreasschool Budel (SKOzoK)

“Haar professionele inbreng: positieve, confronterende veerkracht, met het creatief vermogen om ontwikkelingsgericht sturing te geven op het beoogde resultaat.”

Carlo Segers
Bestuurder – lid CvB SKOzoK (Veldhoven)

“Marja draagt inspirerend, met professionaliteit en veel veerKRACHT bij aan de kwaliteit en prachtige groei van onze school, de professionals in onze ‘Hovenier tuin’.”

Ine Simons , directeur en Marc Schoutrop en Els Breukers IB-ers
Bs de Hovenier Montfort (Swalm en Roer)

“Coaching door de Marja van VeerKrachtGroep betekent voor mij : eigenlijk het beste wat me is overkomen! Marja stemt vanaf de eerste handdruk af op de persoon en gaat uit van zijn /haar kracht.”
Els Venner en Lisette Mansveld
IB-ers ODA school Weert (Meerderweert)
“Samenwerken met Marja is luisteren , doorvragen en samen tot een mooi resultaat komen. Deskundigheid, (taal)creativiteit en humor maken onze samenwerking tot een succes.”
Ilona Beaumont
Directeur Bs Petrus Canisius, Puth (Kindante)
INHOUDELIJKE VERDIEPING
INNOVEREN OP DE WERKPLEK

Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS