Home > repertoire > SlimPlan

SlimPlan
Slimmer worden, samen doen

MAGgezien 1 - 'SlimPlan'

SlimPlan is concreet uitgewerkt gedachtegoed van coöperatieve activerende werkvormen die leraren doelgericht leren inzetten tijdens een les. Werkvormen passend bij het lesdoel en bij de onderwijsbehoefte van hun groep. Leerlingen krijgen zelf de ruimte om met elkaar te leren. Hun afhankelijkheid van de leraar neemt af, de initiatieven van leerlingen nemen toe, en ze hebben ruimte om eigen oplossingen in te brengen.

Licentietraining SlimPlan

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

“Gebruik de kracht van eenvoud”

“Eerst het doel, dan de werkvorm”

Aanmelden/informatie aanvragen

Uit ervaring blijkt dat een gedegen implementatie in het team, een implementatie in hoofd, hart en handen van alle teamleden en leidinggevenden, vraagt om interne dragers in de eigen school. Interne dragers die met de vaardigheden en vooral het gedachtengoed van SlimPlan, collega’s blijven inspireren en ondersteunen. Interne dragers die collega’s scholen en hen in de klas bezoeken en uitnodigen om successen te delen en vragen te blijven stellen.

Om dit mogelijk te maken biedt VeerKrachtGroep de gelegenheid om met 2 leraren per school, liefst OB en BB, aan de tweejarige licentietraining deel te nemen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie hierover via de aanmelden/infobutton op deze pagina.

Leerjaar 1: De ‘trainers in opleiding’ leren zelf een aantal gevarieerde werkvormen. En zij leren deze doelgericht in te zetten in de eigen klas en/of vergaderingen. Tevens worden in leerjaar 1 de eerste stappen gezet waarmee de trainer in opleiding deze werkvormen als trainer in de eigen school over kan dragen aan het team. Inclusief de kern van het gedachtengoed van coöperatief werken volgens SlimPlan.

Leerjaar 2: De trainers in opleiding verdiepen en implementeren de eigen kennis en vaardigheden om werkvormen flexibel en wendbaar in te zetten in de klas en in vergaderingen. Tevens leren zij om het activeren van leerlingen, het inspelen op leerstijlen, onderwijsbehoeften leren zien en coöperatief werken volgens SlimPlan te verbinden aan groepsplannen. Met handreikingen om dit als trainer op de eigen school over te dragen aan het team.

De door VeerKrachtGroep opgeleide trainers volgen in de jaren daarna jaarlijks enkele bijeenkomsten om de eigen kwaliteit te waarborgen en inspiratie op te blijven doen.

Blije koppies in de klas door SlimPlan

Leerkracht Debbie Curfs staat voor groep 3 van basisschool De Hovenier uit Montfort en houdt een kaartje met het cijfer 65 omhoog. Op het bord hangt een rij met witte en rode kralen, met daartussen papiertjes met getallen. “Waar moet het kaartje komen te hangen?”, vraagt juf Debbie aan haar leerlingen. “Eerst zelf nadenken.” Bij menig kind verschijnt een frons op het gezicht van het gepeins. “Overleg nu met je buurman of buurvrouw.” De kinderen leggen hun bedenkingen aan elkaar voor. Vervolgens geeft de juf de beurt aan een meisje, die het kaartje op de juiste plek op de kralenlijn hangt. Dan vraagt juf Debbie de leerlingen hun zogenaamde ‘maatje’ op te zoeken. Elk koppel krijgt een kaartje met daarop twee getallen, die samen een cijfer vormen. De kinderen moeten uitrekenen wat er op het derde vakje van hun kaartje moet staan. Bij het juiste antwoord kan de leerling rekenen op een high five van zijn klasgenoot. Iets waar de kinderen zichtbaar plezier in hebben: het geluid van klappende handjes klinkt door het lokaal. Vervolgens wordt er gewisseld van ’tegenstander’, zodat de leerlingen door het lokaal lopen en iedereen aan bod komt. In eerste instantie lijkt het een drukte van jewelste, maar wie verder kijkt ziet dat er wel degelijk stuctuur in de rekenless zit. Juf Debbie loopt door de klas, let op, corrigeert hier en daar en is duidelijk ‘in control’.

“Ik ben niet meer de politieagent in de klas, maar de begeleider.”

Debbie Curfs
Leerkracht groep 3 – basisschool De Hovenier

Een blijvende verandering

“Het spreekt me aan dat het een duidelijke werkwijze is. Je ziet iets en kunt er direct mee aan de slag.”

Ine Simons
Basisschool De Hovenier

Aanleiding voor basisschool De Hovenier om met SlimPlan te werken, was de wens van de directie om de betrokkenheid op school te vergroten. Na zorgvuldige samenspraak en afweging is besloten om SlimPlan van VeerKrachtGroep in te zetten. Het bleek een schot in de roos te zijn. Ine Simons: “Het spreekt me aan dat het een duidelijke werkwijze is. Je ziet iets en kunt er direct mee aan de slag. De structuur is heel overzichtelijk en het werken met pictogrammen en ‘spiekbriefjes’ vind ik een verademing. SlimPlan is een andere manier van denken en werken, een blijvende verandering. Je moet bereid zijn te investeren in scholing en het tijd willen geven om te groeien. Sámen overleggen en verantwoordelijkheid dragen.”

Omdat samen leren meer dan leuk is.

Meer weten?
Vul dan hier het inschrijfformulier in en stuur het op

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp / vraag

  Omschrijving

  Naam school / organisatie

  Plaats school / organisatie

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  Vertrouwelijkheid gegevens

  Uw gegevens zullen enkel worden opgenomen om contact op te nemen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  Ik accepteer vertrouwelijke opslag van mijn gegevens.

  Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS