Home > repertoire > Stoer

“Betekenisvolle opbrengsten vanuit pure betrokkenheid.”

STOER staat voor Samen Trajecten Ontwerpen Echt Resultaat. Leraren sturen op een cluster van periodedoelen vanuit een verhaallijn of casus. Dit geeft ruimte tot onderzoeken en ontdekken. Onderzoeksvragen zetten aan tot denken, verbanden leggen, verbeelden en inleven. 

STOER onderzoekend leren is leren vanuit beheersen én toepassen. Het geleerde wordt verankerd! Waardoor het wendbaar te gebruiken is in verschillende situaties. 

Leraren realiseren intrinsieke motivatie bij leerlingen en werken pedagogisch sensitief. Ze realiseren hiermee actief leren binnen passend onderwijs en in krimp situaties.

MAGgezien - 3 'STOER'

Echt aan de slag met leerlingen

“Vanuit de doelen aansluiten bij de beleving van het kind zijn belangrijke principes binnen STOER. Juf Yvonne werkt vanuit STOER. De kinderen in haar groep zijn vol van het verschijnen van een wolf in Nederland. In Drenthe, op weg naar Groningen, of gaat hij misschien weer naar Duitsland? Waar komen wolven eigenlijk nog voor? Deze gebeurtenis zet Juf Yvonne in om te onderzoeken welke dieren waar voorkomen. “Dieren en werelddelen” wordt een traject waarin de doelen geclusterd worden aangeboden. Juf Yvonne stelt een onderzoeksvragen / een onderzoeksvraag aan haar groep. “De meeste dieren komen niet in alle werelddelen voor. Waar komt dat door ?” Ze wijst ondertussen naar een krantenartikel op het digibord en stelt vragen aan de kinderen die een beroep doen op hun voorkennis en uitnodigen tot onderzoek. Vol vertrouwen kijken de kinderen haar aan en vinden een luisterend oor. De kinderen denken even na, overleggen in tweetallen, waarna samen de antwoorden worden opgehaald: ze luisteren actief naar elkaar. Alle antwoorden krijgen na grondig onderzoek een plek op het digibord. “Ik zie enthousiaste, gemotiveerde lerende kinderen. En daar krijg ik ook energie van.” aldus juf Yvonne.

“Ik zie veel gedrevenheid, motivatie en enthousiasme bij de kinderen. En dat maakt mijn werk nog leuker.”

Marina Kleybeuker
Leerkracht  SBO De Koppeling – Rotterdam

“STOER geeft zowel leerling als leerkracht houvast.”

Thijs van Montfort
Adjunct-directeur – De Vijverhofschool, VSO – locatie De Breuken

Meer motivatie en betere resultaten bij leerlingen

“We zijn dit schooljaar begonnen met een paar STOER-proeftuinen, met name gericht op taal en rekenen. Onze verwachtingen zijn hoog. Vooral het principe om vanuit gerichte doelen samen met leerlingen te bepalen wat ze willen leren, past goed bij onze doelgroep. We sluiten nu ook al wel contractjes met leerlingen over doelen die ze willen bereiken. Met STOER intensiveren we die samenwerking tussen leerlingen en leraar, en leerlingen onderling. Het werken vanuit interactie en onderzoeksvragen leidt tot meer draagvlak, dus meer motivatie en betere resultaten bij de leerlingen. Onze leerlingen zijn tussen de 13 en 20 jaar. Gebeurtenissen en onderzoeksvragen worden afgestemd op de realiteit van hun leefwereld en passen bij de doelen van ons onderwijs. Hoe beeldender, hoe beter het beklijft. Leraren geven aan: “STOER geeft samenhang en verdieping aan onderwijsvernieuwingen zoals implementatie en leerlijnen.” ” STOER geeft zowel leerling als leraar een mooi houvast.”

Aanzetten tot denken, verbanden leggen en intrinstiek leren.

Meer weten?
Vul dan hier het inschrijfformulier in en stuur het op

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp / vraag

  Omschrijving

  Naam school / organisatie

  Plaats school / organisatie

  Telefoonnummer

  Mobielnummer

  Vertrouwelijkheid gegevens

  Uw gegevens zullen enkel worden opgenomen om contact op te nemen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  Ik accepteer vertrouwelijke opslag van mijn gegevens.

  Copyright © 2024 VeerkrachtGroep ~ Creatie Buro Bij ~ Powered by GrafiSIS