Home

VeerKrachtGroep
Vanuit kracht leren

Knop_druppel

De kernactiviteiten van VeerKrachtGroep zijn integrale trajecten met impact. VeerKrachtGroep versterkt de kwaliteit van onderwijs (interactie, instructie, organisatie), de kwaliteit van feedback, de verbinding met zorg (structuur en cultuur) en de ontwikkeling van leiderschap: in alle lagen van de organisatie. VeerKrachtGroep heeft een eigentijdse missie door:

Slimplan
IN-scholen_FC_Lettercontour
Kern

Het is maar hoe je het bekijkt

Veerkrachtgroep_dauwdruppel

De dauwdruppel en de zeven kleuren

Een oosterse oude leermeester ging eens met zeven leerlingen, terwijl de dauw nog over het land lag, een ochtendwandeling maken. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de oude de meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo om de dauwdruppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. “Rood” zei de eerste. “Oranje” zei de tweede, “Geel” zei de derde. De vierde zei: “Groen”. de vijfde zei: “Blauw” de zesde zei: “Indigo” en de zevende zei: “Violet “. Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allen zeker waren van hun gelijk, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester ze enige keren van plaats wisselen en heel langzaam drong liet tot hen door dat ze ondanks de verschillen van hun waarnemingen toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat er zo enige tijd verstreken was liet de oude meester ze hun oorspronkelijke plaats weer innemen maar omdat de zon niet meer op dezelfde plaats stond kaatsten nu weer andere kleuren terug van de dauwdruppel. En de grote meester sprak: “Hoe U de waarheid ziet hangt af van de plaats en de tijd die U in het leven inneemt U zag zo even een deel van het licht en zag dat aan voor de volle waarheid. Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft alle waarheden nodig, want allen tezamen, vormen ze het werkelijke spectrum van het licht als geheel; de volle waarheid. Tot gij zelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kan waarnemen zal ieder afhankelijk van zijn situatie, een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien. Wees daarom niet alleen maar tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt gij uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.

Kleine en grote mensen bezield, betrokken en blij naar school en werk laten gaan.

Onze visie
Vanuit kracht leren

Uitgaan van persoonlijke kracht en kwaliteiten van mensen creëert betrokkenheid. Door mee te bewegen en aan te sluiten bij wat mensen weten, voelen en willen, ontstaat nieuw inzicht en nieuwe kracht; VeerKracht! Dit vrijmaken van VeerKracht biedt ruimte voor persoonlijke groei en organisatie-ontwikkeling.

“Excelleren in je dagelijks werk.”

Veerkrachtgroep_vanuit-kracht-leren

Ons repertoire
Op maat en opbrengstgericht

De activiteiten die we inzetten zijn betekenisvol, activerend, afgestemd op de onderwijsbehoefte, opbrengstgericht en vanuit hoge verwachtingen.

  • Mensen leren gewone dingen buitengewoon goed te doen, excelleren in het dagelijks werk.
  • De vitale kern van de mensen in de organisatie aanboren en veerkracht herwinnen.
  • Werken aan betekenisvolle opbrengsten en duurzame groei.

Zo werken wij
Ons stuurwiel

Lees meer over onze werkwijze en klik op de afbeelding van ‘ons stuurwiel’

Stuurwiel_animatie_werkwijze

Wie zijn wij
Passie voor onderwijs

Wij zijn een netwerkorganisatie van samenwerkende, ondernemende onderwijsprofessionals die vanuit integraliteit coachend innoveren, begeleiden en scholen. En zo van betekenis zijn voor de praktijk.

Maak kennis met ons

Verbonden met:

logo_opo

Copyright © 2015 VeerkrachtGroep ~ Creatie www.fierenfaam.nl ~ Powered by GrafiSIS